Ventil

Trimvent är ett tillbehör som är infälld i ovankant karm och tillverkade för att ge en hälsosammare inomhusmiljö. Biobe fönsterventil används i våra PVC fönster.

Något som man ofta måste beakta vid fönsterventiler, är att de i princip punkterar fönstrets värmeisoleringsförmåga. Har man investerat mycket pengar för att få ett energieffektivt fönster, skall man inte i onödan sätta ventiler i detta och försämra isoleringen.
Om man har problem med buller utifrån, är den här typen av tilluftslösning olämplig.

 

ventil trimvent

CC- Fönsterdrev

CC-Fönsterdrev är ett tillbehör till installationen som består av finporig, impregnerad skumplast som är 30 mm tjock och som pressas samman till en tjocklek av 2 mm . Det klipps i lagom längd och förs in i spalten mellan karm och sidostycke. Vid normal rumstemperatur expanderar remsan till sin fulla tjocklek på 1-3 timmar.

CC-Fönsterdrev är helt miljöanpassat och innehåller inte isocyanat* Vilket innebär att montören inte behöver använda skyddskläder eller göra kontinuerliga läkarundersökningar. Andra fördelar är att remsan förblir elastisk och fönstret kan därmed efterjusteras utan problem. Totalt sett får man en betydande tidsvinst jämfört med konventionella drev.

CC-Fönsterdrev går att få i bredder från 20 mm till 850 mm. Den normala bredden på CC-Fönsterdrevet är 60 mm. 

*Isocyanat klassificeras som gift enligt AFS 1996:4 och föreskrifterna för att använda produkten är stränga. Det finns bl a i tätningsmaterial, lacker, lim och stoppningsmaterial.

CC-fonsterdrev-SH-topCC-fonsterdrev