Fönster

Fjärås, fabriksfönster PVC 2017

PVC fönster i fabrik i Fjärås. Montage Träslövsläge Bygg AB 0707-882388 (Mattias).
En massa 3-luftsfönster, totalt 46 luft sammanlagt. På bilden ser man före (ovan) och hur det kommer se ut efter (nedan).