Fönster

Källarfönster, Veddige 2019

Källarfönster monterade i Veddige av våra samarbetspartners A-bolagen service AB, Adam Strand: 0736-78 72 70

Träfönster med säkerhetsglas för att hålla samtliga krav enligt Boverkets byggregler när det gäller glas. Blev ju supernajs!