Fönster

Projekt 2018 Varberg träfönster med fasta spröjs

Snygga träfönster med utanpåliggande fast spröjs i specialform. Montage Himle Bygg AB, Johan Bengtsson