Fönster

Träfönster med fasta spröjs, Veddige 2018

Fast träfönster med fasta stående spröjs. Monterat av Himle Bygg AB, Johan Bengtsson 0722-45 55 61.