Vikparti

Fritidshus i Danmark, bytte till alubeklätt vikparti 2014

Vikparti i öppet läge, gångdörr höger utifrån sett och 3 vikluckor på vänster sida.