ROT-avdrag

Billigare fönster med ROT-avdrag.
För dig som bor i villa eller radhus finns det möjlighet för ROT-avdrag när du byter fönster. Det innebär att du kan spara en del på fönsteraffären. I praktiken innebär det att 30 % av fakturabeloppet för arbetet (inte materialkostnaden) dras av redan när du betalar för tjänsten. Det skall vara tydligt i offerten vad som är arbetskostnad respektive materialkostnad för att du som kund vet vad du betalar och får avdrag för, man ansvarar personligen för ROT-avdraget.
Sedan är det hantverkaren du anlitat som får motsvarande belopp av Skatteverket. Det enda kravet är att du har en intjänad inkomstskatt som täcker det ROT-avdrag du vill göra.

För exempelvis ett fönsterbyte.

Det största avdraget du får göra är 50 000 kronor per kalenderår. Har ni större önskade avdrag än så i ett hushåll och ni är flera vuxna kan det vara klokt att dela upp ROT-avdraget eftersom det är personligt (alltså 50 000 kr för varje vuxen person och år).

Godkända fönsterarbeten med ROT.

Följande arbeten omfattas av ROT-avdraget i samband med fönsterarbeten:
• Byte/montering av fönster, eller delar av fönster (exempelvis glasruta eller fönsterkarmar).
• Byte/montering av takfönster.
• Rivning av gamla fönster förutsatt att syftet är att sätta in nya fönster eller annan ombyggnad/renovering.
• Fönsterrenovering, glasmästararbeten och restaurering.
• Installation/byte av altandörrar, inglasad veranda eller andra glasarbeten.
Avdraget gäller även för fönsterbyte i fritidshus, så länge du äger det.

Följande är undantag för fönsterarbeten med skattereduktion:

• Du får endast ROT-avdrag för arbeten på fönster inuti en bostadsrätt, alltså inte om du t.ex. byter ett fönster som sitter i yttervägg.
• Du får endast ROT-avdrag för fönsterbyten i huvudfastigheten på tomten, inte i fristående verktygsbod, garage, stuga eller annan kringbyggnad.

Läs mer på skatteverkets hemsida......