INTEGRITETS- & WEBBPOLICY

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. FramtidsFönster AB arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att FramtidsFönster AB inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av FramtidsFönster AB. FramtidsFönster AB innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av FramtidsFönster AB.

FramtidsFönster ABs immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Policy eller efter skriftligt tillstånd från FramtidsFönster AB. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från FramtidsFönster AB. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med FramtidsFönster AB. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Personuppgifter och användarvillkor

Då du besöker FramtidsFönster AB´s webbplats lämnar du bland annat din IP-adress och andra tekniska data, vilket anses vara personuppgifter. Genom att du fyller i vårt kontaktformulär lämnar du andra personuppgifter till FramtidsFönster AB. För att kunna hantera din förfrågan ber vi dig att lämna namn, telefonnummer, emailadress och hemadress. För det fall att du blir kund hos oss kommer vi därtill behandla andra kategorier av personuppgifter, såsom betalningsinformation, betalningshistorik och köpinformation.

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

När du kommer i kontakt med FramtidsFönster AB är det genom följande bolag:

FramtidsFönster i Varberg AB
Västra ringvägen 4
43267 Veddige.

Du kan alltid kontakta FramtidsFönster AB per mail: info@framtidsfonster.se eller telefon: 0340-620064 om du har några frågor kring vår personuppgiftshantering.

FramtidsFönster AB behandlar olika kategorier av personuppgifter i ett antal olika sammanhang. Beroende på din relation till FramtidsFönster AB kan i huvudsak följande kategorier och behandlingar vara aktuella.

Vilka personuppgifter samlar FramtidsFönster AB in om dig som kund och/eller besökare av hemsidan och varför?

Kategorier av personuppgifter:

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (telefonnummer, emailadress, hemadress).
Fastighetsbeteckning.
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Kreditupplysningar.
Köpinformation.
Ev. annan information du själv väljer att lämna.

Behandlingar som utförs:
Identifikation.
Mötesbokningar, om- och avbokningar.
Hantering av beställningar.
Hantering av betalning inklusive eventuell kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar.
Hantering av reklamations- och garantiärenden.
Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
Marknadsföring.

Ändamålet med behandlingen:

För att kunna hantera och ge råd avseende förfrågan/beställning/köp/kundservice-ärenden genom möte, telefonkontakter, email, sms eller postutskick. Marknadsföring av FramtidsFönster AB tjänster.

Laglig grund för behandlingen:

Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt din förfrågan, samt eventuellt köpeavtal. Med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför avböja din förfrågan och/eller neka dig köpet.

Lagringsperiod:

Under tiden vi har en pågående kundrelation fram till dess att varorna har levererats, installerats och betalats, samt för en tid om 10 år och därefter upp till 12 månader i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. För det fall att din förfrågan inte leder till något köp lagras dina personuppgifter 12 månader utöver innevarande år, efter att våra kontakter avslutats.

Kategorier av personuppgifter:

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (telefonnummer, emailadress, hemadress).
Fastighetsbeteckning.
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Köpinformation.

Behandlingar som utförs:

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen och reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

Ändamålet med behandlingen:

För att kunna fullgöra företagets åtaganden enligt lagar m.m.

Laglig grund för behandlingen:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse. Denna insamling av personuppgifter är nödvändig p.g.a. lagkrav. Om uppgifterna inte lämnas kan våra rättsliga skyldigheter inte fullgöras och vi kommer därmed tvingas avböja din förfrågan och/eller neka dig köpet.

Lagringsperiod:

Så länge uppgifterna är nödvändiga för att företaget ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.

Kategorier av personuppgifter:

Namn
Kontaktuppgifter (telefonnummer, emailadress, hemadress).

Behandlingar som utförs:

Utskick av reklammaterial.
Telemarketing (uppringande).
Mötesbokningar, om- och avbokningar.
Hantering av beställningar.
Hantering av betalning och fakturering.

Ändamålet med behandlingen:

För att marknadsföra företagets produkter och/eller tjänster.

Laglig grund för behandlingen:

Företaget har ett berättigat intresse av behandlingen. Företaget har ett intresse av att marknadsföra sina produkter.

Lagringsperiod:

Under ett (1) år efter att aktivitet har avslutats. För det fall att du inte längre önskar motta marknadsföring kan du när som helst kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Kategorier av personuppgifter:

Tekniska data (t.ex. IP-adress och cookie-information).
Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
Information om hur du har interagerat med oss (t.ex. vilka av våra webbsidor som du har besökt).

Behandlingar som utförs:

Anpassningar av tjänster för att utveckla användarvänligheten.
Framtagande av underlag för att förbättra IT-systemet i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.

Ändamålet med behandlingen:

Förbättra webbplatsens innehåll, göra användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.

Laglig grund för behandlingen:

Företaget har ett berättigat intresse av behandlingen. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra besökares/kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod:

Från insamlandet och för en tid om 26 månader därefter.

Kategorier av personuppgifter:

Namn.
Kontaktuppgifter (telefonnummer, emailadress, hemadress).
Lägenhetsnummer.

Behandlingar som utförs:

Avisering/uppdatering vid fönsterbyte samt utförande av garantiåtgärder enligt villkor ABT-06, 5 år.

Ändamålet med behandlingen:

Kunna avisera lägenhetsinnehavaren.

Laglig grund för behandlingen:

Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet med fastighetsägare/styrelse för bostadsrättsförening.

Lagringsperiod:

Lägenhetsnumret lagras under pågående projekt samt under garantiperioden om 10 år för att kunna fullfölja avtalet samt 12 månader därefter för statistik. Namn och kontaktuppgifterna gallras dock i och med att uppdraget är avslutat.

Vilka personuppgifter samlar FramtidsFönster AB in om dig som är en företagskontakt till FramtidsFönster AB?

Kategorier av personuppgifter:

Namn.
Kontaktuppgifter (företagsadress, telefonnummer och emailadress).

Behandlingar som utförs:

Identifikation.
Hantering med anledning av potentiell avtalsrelation, pågående avtalsrelation och/eller avslutad avtalsrelation, samt reklamationsärenden.
Hantering av betalning och fakturering.
Hantering av beställningar och leveranser.
Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
Marknadsföring.

Ändamålet med behandlingen:

Hantera beställningar/köp och reklamationsärenden. För att kunna fullgöra företagets åtaganden enligt lagar m.m.

Laglig grund för behandlingen:

Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet mellan företaget du som kontaktperson representerar och FramtidsFönster AB. Därtill har FramtidsFönster AB ett berättigat intresse av att utveckla sin verksamhet genom olika analyser och marknadsföring.

Lagringsperiod:

Så länge uppgifterna är nödvändiga för att företaget ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtal och rättsliga förpliktelser. I de fall uppgifterna behandlas i marknadsföringssyfte gallras uppgifterna två år efter avslutad affärsrelation. För det fall att du inte längre önskar motta marknadsföring kan du när som helst kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Från vilka källor samlar vi in dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss genom att du kontaktar oss (exempelvis genom kontaktformuläret på vår hemsida), eller som vi samlar in från dig utifrån dina beställningar och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från andra källor (så kallad tredje part).

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: adressuppgifter, fastighetsuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi, för att kunna utföra de tjänster som du beställer av oss, behöva anlita tjänsteleverantörer som finns inom och/eller utanför EU/EES. Om vi använder sådana har vi i sådant fall ingått ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med de anlitade tjänsteföretagen som därigenom har åtagit sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som följer av den lagstiftning som syftar till att skydda dina personuppgifter.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: försäljning (agenter), transporter (logistikföretag och speditörer), montering, betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer), marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer) samt IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som själva är personuppgiftsansvariga. Att företaget är personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi i vissa fall delar dina personuppgifter med är: statliga myndigheter (exempelvis skatteverket) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annan föreskrift (exempelvis vid rot-avdrag), företag som säljer våra produkter (agenter), företag som arbetar med montage/reklamationer (montageföretag, glasmästerier och liknande), företag som ombesörjer transporter (logistikföretag och speditörer), företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som själva är personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var finns dina personuppgifter?

Vår målsättning är att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att våra egna IT-system ska finns inom EU/EES. I vissa fall, exempelvis vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för uppdraget. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Om du är intresserad av att få en bild av vilka personuppgifter FramtidsFönster AB har om dig samt hur dessa behandlas kan du få ett så kallat registerutdrag som visar detta. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade om du upptäcker att FramtidsFönster AB har inaktuella eller felaktiga personuppgifter om dig.

Du kan därtill under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter ska sluta behandlas av FramtidsFönster AB eller raderas. I vissa fall har vi rätt att neka din begäran, exempelvis om det finns legala skyldigheter som gör att vi måste fortsätta att behandla dina personuppgifter. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi dock endast att använda personuppgifterna i det syfte som hindrar den begärda raderingen. All marknadsföring genom email innehåller även en länk där du kan anmäla att sådan marknadsföring ska upphöra.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallat dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, är du välkommen att kontakta FramtidsFönster AB på email; info@framtidsfonster.se telefon: 0340-620064, FramtidsFönster AB Västra ringvägen 4, 43267 Veddige.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft i juli 2003, skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar sig eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att erbjuda besökaren möjligheten att chatta med vår kundtjänst, dela artiklar och sidor på sociala medier, samt för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant.

Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, emailadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och besöker en sida lagras cookien temporärt i besökarens dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsaren stängs.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Vi delar cookies mellan bolag inom FramtidsFönster AB-.

Vi använder oss utav tredjepartscookies. Informationen i dessa cookies, som kommer från våra samarbetspartners i t.ex. annonsnätverk, används för statistik och marknadsföring. Det innebär att annonser från oss kan komma att visas när du besöker andra webbplatser.

Om du inte vill acceptera användning av cookies enligt beskrivningen ovan kan du i din webbläsare ställa in så att inga cookies tillåts. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder, och skall därför framgå av hjälpinformationen för just din webbläsare. Tänk på att funktionaliteten på webbplatsen då kan begränsas.

Övrigt

Om du anser att FramtidsFönster AB hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen som rör dataskydd.

FramtidsFönster AB förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Policy eller innehållet på webbplatsen. Om vi gör några ändringar i Policyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Policyn. Du rekommenderas därför att läsa denna Policy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller av särskilt stor betydelse för dig, kommer du att få information på mockfjards.se och via email (ifall du har uppgett din email till oss) innan ändringarna börjar gälla.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Policy eller vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Rulla till toppen
Scroll to Top