Köp & leveransvillkor

Offert/anbud

En offert från FramtidsFönster är normalt giltig i 30 dagar från offertens datum.
Undantaget är tidsbegränsade kampanjer och erbjudanden.
Varje offert/anbud är märkta med offertdatum och giltighetsdatum.

Order/beställning

Du som köpare har skyldighet att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer med order/beställningen.
Beställning via e-post eller underskriven order/anbud, går inte att avbeställa när tillverkning startat.
Lathund för att kontrollera att det har blivit rätt:

 1. Måtten bredd och höjd, modelltyp och antal?
 2. Gångjärnshängning på höger eller vänster sida utifrån eller inifrån sett?
 3. Handtag på in och/eller utsida?
 4. Tillägg som kulör, spröjs, mittposter och speciella glas?
 5. Om installation förekommer, att man bifogar rätt uppgifter för ROT-ansökan. Personnummer och fastighetsbeteckning.
 6. Att adress och kontaktuppgifter stämmer.

Om du har frågor eller är osäker kring orderinformationen/beställningen, kontakta oss gärna antingen via telefon 0340-620064 eller epost info@framtidsfonster.se. Vi är måna om dig som kund och vill att du ska bli nöjd!

Leveransvillkor

Korrekt leveransadress och telefonnummer vid avisering ska anges vid order.
Fraktkostnaden anges i orderbekräftelsen och vi levererar till större delen av Sverige, undantagen är ofarbara vägar (vissa småvägar, grusvägar & skogsvägar) och öar utan fast broförbindelse. Vi kan leverera till närmaste terminal på fastland om du som kund önskar detta.

Följande regler finns för hemfrakt.

 1. Du måste vara anträffbar på leveransdagen mellan kl. 07.00-16.00. om ingen annan tid avtalas med speditör.
 2. Om så inte är fallet så finns två alternativ:
  1. Sändning kan hämtas på terminal.
  2. Sändning körs ut under kortare tidsintervall mot extra debitering.

Angiven leveransvecka på orderbekräftelse avser leveransvecka från fabrik. FramtidsFönster ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av transportföretaget. Preliminär leveransvecka anges i anbud/order. Levereras inte godset inom 12 veckor efter order har köparen rätt till reducerat pris. Dock ersätter FramtidsFönster inte kringkostnader som t.ex. inbokade hantverkare, maskiner eller annat som har med monteringen att göra.

Fönster levereras olossat köparen, om annat ej anges vid bekräftelse (går att boka in bakgavellyft eller lyftkran mot avgift.). Olossat innebär att köparen ansvarar för avlastning från transportbil med nödvändiga medel. Om fraktbolaget kräver hjälpmedel såsom truck, traktor, kranbil eller hjullastare för att möjliggöra avlastning så kan inte FramtidsFönster debiteras. Likaså kan extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget aldrig debiteras FramtidsFönster.

Felaktig avisering eller avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför merarbete och extra kostnader. Dessa kostnader faktureras köparen.

OBS! Under semesterperiod och högtider (vecka 28-34 & 51-02) kan leveranstid variera.

Leveransmottagning

Preliminär leveransvecka anges i order. Levereras inte godset inom 12 arbetsveckor efter order har köparen rätt till reducerat pris (det vill säga med start från den 13:e veckan efter order). Dock ersätter vi inte kringkostnader som t.ex. inbokade hantverkare, maskiner, utebliven lön från arbete eller annat.

När godset lämnat fabriken tar speditionsfirman över, vilket betyder att vi inte längre kan påverka leveranstiden. Vid leveransmottagning ska godset kontrolleras ihop med chauffören för eventuella emballage eller transportskador. Kontrollera även att leveransen överensstämmer med beställningen. Eventuella fel ska noteras på chaufförens fraktsedel, alltså på plats, och kopia till dig. Om det finns någon transportskada, anmäl även detta till oss, inom fem (5) dagar från mottagandet av leveransen.

Godset skall ställas under tak, packas upp och besiktigas. Synliga fel som upptäcks efter uppackning, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagning, ska anmälas till oss innan produkten monteras och senast inom fem (5) dagar efter leveransmottagning. Reklamationsrätt gäller inte om skadad eller fellevererad produkt monteras utan godkännande från FramtidsFönster.

Funktionsfel som innefattas av garantin och som inte kunnat upptäckas innan montage godtas om det rapporteras till FramtidsFönster inom skälig tid, vilket är upp till 1,5 månad. Ta alltid en bild eller flera vid felaktigheter och maila till oss på info@framtidsfonster.se. OBS! Skyddstejpen bör tas bort från produkten inom ett par veckor (gäller plast och kompositprodukter, inte trä eller aluminium), annars finns risk att tejpen färgar av sig eller fastnar. I solljus blir tejpen spröd och fastnar snabbt och blir sedan svår att få bort.

Ångerrätt och reklamation

Varje produkt är skräddarsydd (måttanpassad) för din räkning och då gäller ingen ångerrätt enligt Distans-och hemförsäljningslagen (2005:59).
Reklamationsrätt gäller inte om skadade produkter monteras utan godkännande från FramtidsFönster. Monterade produkter som är transportskadade går inte att reklamera.Funktionsfel som innefattas av garantin och som inte kunnat upptäckas innan montage godtas om det rapporteras till FramtidsFönster inom skälig tid, vilket är upp till 1 månad.
Vid godkänd retur ange returadress:
FramtidsFönster
Västra Ringvägen 4
43267 Veddige

Garantier

Vi ger 10 års produktgaranti på karm, beslag & funktion, 10 år på kondens mellan glasen. Gäller vid korrekt mottagning och hantering av produkten, se även skötselråd.

Montering och installation

Fönster och dörrar skall justeras direkt efter montering, vilket du som kund har ansvar för om du installerat eller monterat själv eller med egen montör.
Om du valt att låta oss hjälpa dig med montage så är det vår underentreprenör (montagebolaget) som utför denna justering.

Betalningsvillkor

Vi skickar er en faktura på köpesumman när era fönster är färdiga och skickas ut från fabriken. Fakturan skickas inte efter det att leveransen skett utan samtidigt som ordern lämnar fabrik.

Privat har från fakturadatum 10 dagar netto i betaltid. Företag har upp till 30 dagar netto beroende på avtal/anbud. Om fakturan inte betalas i tid tar vi ut påminnelseavgift samt aktuell dröjsmålsränta. Någon faktureringsavgift förekommer inte.

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar era personuppgifter för att kunna genomföra ert köp. Dessa är oåtkomliga för alla som inte arbetar på företagets kundtjänst. Vi säljer inga personuppgifter till tredje part. Du som kund har rätt till att få information om dina uppgifter eller göra ändringar. Vi följer GDPR.

Reservation mot feltryck

Vi reserverar oss för eventuella feltryck på hemsidan som kan ha skett av misstag.

Ansvarsfriskrivning

FramtidsFönsters målsättning är att tillhandahålla korrekt och aktuell information på sin webbplats. Vi kan inte garantera riktigheten och kvaliteten på den tillhandahållna informationen, än mindre ta något ansvar. FramtidsFönster tackar besökare som rapporterar eventuella felaktigheter. Innehållet i FramtidsFönsters hemsida är därför endast avsedd för att ge information om vår verksamhet. Informationen på webbplatsen kan ändras utan förvarning när som helst. Inga rättigheter av något slag kan därför härledas från innehållet i denna webbplats.

 

Skötselråd

Även om våra fönster och dörrar i princip är underhållsfria finns det ändå skäl att sköta om dem väl vilket gör att de ser fräscha ut längre och dess livslängd ökar.

Komposit och pvcfönster

För att fönster och dörrar skall vara beständiga under väldigt lång tid så bör man hålla dem rena från smuts och smörja årligen efter anvisningar. Ytan på profilerna skall göras rent med vatten och såpa, inte med hjälp av kemikalier då detta kan påverka ytans beständighet. I bottendelen av dörr och fönster samt skjutparti skall man avlägsna smuts och annat som kan hindra enhetens funktion. Exempelvis om man vädrar mycket så kan det förekomma att löv lägger sig vid dräneringshålen och förhindrar vattnet från att rinna ut. Då samlas det istället i karmen.

 Träfönster

Vissa fönster behöver underhåll. Det är speciellt viktigt att du kontrollerar botten på både karm & båge. Lasyr som flagnat måste alltid slipas ned och ersättas med ny. Underhållslasering behövs när ytan blivit matt, grånad eller blekt. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor i färgen, om färgen är matt eller om det finns sprickor i färgen Börja alltid med att:

 • Tvätta ytan med målartvätt, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
 • Putsa med fint sandpapper, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
 • Eventuellt putsdamm borstas bort.
 • Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med tätmassa.
 • Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa.

Så här underhållslaserar du:

 • Stryk lasyr avsedd för utomhusbruk, som hanteras enligt leverantörens rekommendation för slutbehandling.

Så här underhållsmålar du:

 • Grundmåla trärena ytor med en grundfärg av alkydoljetyp för utomhusbruk, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
 • Måla två gånger med akrylat- eller alkydoljetäckfärg för utomhusbruk, följ leverantörens rekommendation.
Alubeklädda träfönster

För att fönster och dörrar skall vara beständiga under väldigt lång tid så bör man hålla dem rena från smuts och smörja årligen efter anvisningar. Ytan på profilerna skall göras rent med vatten och såpa, inte med hjälp av kemikalier då detta kan påverka ytans beständighet. Det är extra noga att hålla aluminiumen ren vid kust- och industriområde, minst vart tredje (3:e) månad för bästa livslängd.
Insidan skall underhållas enligt träfönster se tidigare underhåll.

Beslag

Beslagen i fönster och dörrar måste årligen smörjas/inoljas. Oljan som man använder skall vara syrafri så att man inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelarna. Alla rörliga delar samt alla ytor som påverkas av slitage skall smörjas med fett alternativt vaselin. Vid underhåll av fönster, dörrar och skjutparti skall MAN INTE lyfta ur bågar från karmar. Detta görs endast av service och underhållstekniker samt montörer.

Glas

Börja med att spola av glaset, använd rikligt med vatten innan glaset/rutan rengörs. Vi rekommenderar rengöring med vatten och vanlig såpa. Glas ska rengöras med rengöringsutrustning som är fria från grus och skräp. Använd mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor och eftertorka noga. Använd inte starkt alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller skarpa verktyg. Om isolerglaset utsätts för snabba temperaturväxlingar kan detta orsaka termiska spänningar i glaset. Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna får glaset att spricka. Något som kan orsaka snabba temperaturväxlingar som därför ska undvikas är t ex mörka persienner och gardiner.

Skador som uppstår på grund av ovanstående ersätts inte av FramtidsFönster. Skador på glas orsakade av egen monterad solskyddsfilm eller annat som klistrats på glaset ersätts inte av FramtidsFönster.