Villkor, garantier & skötselråd

Här har vi samlat allt i en pdf. Klicka på länken eller läs vidare på sidan.

Villkor, garantier & skötselråd

Offert/anbud.

Varje offert/anbud är märkta med offertdatum och giltighetsdatum.
Bilden som visar ett exempel är inga riktpriser eller gällande priser utan endast ett exempel. Samma gäller för leveranstider.
Klicka på bilden om ni vill förstora den.

Order/beställning

Du som köpare har skyldighet att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer med order/beställningen.
Beställning via e-post eller underskriven order/anbud, går inte att avbeställa när tillverkning startat.

Lathund för att kontrollera att det har blivit rätt:
• Måtten bredd och höjd
• Modelltyp och antal
• Gångjärnshängning på höger eller vänster sida utifrån eller inifrån sett?
• Handtag på in och/eller utsida?
• Tillägg som kulör, spröjs, mittposter och speciella glas?
• Om installation förekommer, att man bifogar rätt uppgifter för ROT-ansökan. Personnummer och fastighetsbeteckning.
• Att adress och kontaktuppgifter stämmer.

För offerten/anbudet gäller:
ABM 07 = Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet. (Produkter)
AB 04 = Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. (Montagebolag)
ABT 06 = Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (Montagebolag)

Om det förekommer ändringar vid kontrollmätning så kan priserna komma att justeras efter behov i överenskommelse med kund.

Kontakta oss

  Om du har frågor eller är osäker kring orderinformationen/beställningen, kontakta oss gärna antingen via telefon 0340-620064 eller epost info@framtidsfonster.se. Vi är måna om dig som kund och vill att du ska bli nöjd!

  Leveransvillkor

  Preliminär leveransvecka anges i order. Levereras inte godset inom 22 arbetsveckor efter bekräftad order har köparen rätt till reducerat pris (det vill säga med start från den 23:e veckan efter orderbekräftelse, förutsatt att leveranstid inte innefattar följande tidsperioder vecka 28-32 eller 52-02). Dock ersätter vi inte kringkostnader som t.ex. inbokade hantverkare, maskiner, utebliven lön från arbete eller annat.
  Observera att vi inte kan råda över ökad leveranstid vid oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter (pandemi, olyckor, krig, naturkatastrof etc.) som inte kan hanteras på sedvanligt vis.

  Korrekt leveransadress och telefonnummer vid avisering ska anges vid order. Fraktkostnaden anges i orderbekräftelsen och vi levererar till större delen av Sverige, undantagen är ofarbara vägar (vissa småvägar, grusvägar & skogsvägar, låga broar som transportbil inte kan ta sig under) och öar utan fast broförbindelse. Vi kan leverera till närmaste terminal på fastland om du som kund önskar detta.

  Följande regler finns för hemfrakt.
  För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg. För leverans med bakgavellift, krävs att avlastningsområdet är snöfritt och har betong eller asfaltbeläggning då avlastning sker med handtruck. Om sådant område saknas kan lossning ej ske och du som kund får då själv ombesörja hemleverans eller via säljaren köpa en ny leverans. Om detta önskas, kontakta er säljare för hjälp. Framtidsfönster erbjuder inte inbärning. Väljer man att få sin order med hemlevererans så kommer speditören att leverera ordern fram till tomtgräns eller så nära som möjligt. Önskar man att få sin order levererad in på tomten så behöver man boka leverans med kranbil mot extra kostnad, vänligen kontakta våra säljare för prisförslag på detta. Du som kund ansvarar själv för att transportera godset från avlastningsplatsen till avsedd plats. Endast en avlastningsplats ingår. Du måste vara anträffbar på leveransdagen mellan kl. 07.00-16.00. om ingen annan tid avtalas med speditör. Om så inte är fallet så finns två alternativ:
  1. Sändning kan hämtas på terminal.
  2. Sändning körs ut under kortare tidsintervall mot extra debitering.

  Fönster levereras olossat köparen, om annat ej anges vid bekräftelse (går att boka in bakgavellyft eller lyftkran mot avgift.). Olossat innebär att köparen ansvarar för avlastning från transportbil med nödvändiga medel. Om fraktbolaget kräver hjälpmedel såsom truck, traktor, kranbil eller hjullastare för att möjliggöra avlastning så kan inte FramtidsFönster debiteras. Likaså kan extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget aldrig debiteras FramtidsFönster.

  Leverans vid installation/montering ingår antingen lossning via bakgavellift eller så tar hantverkarna med sig produkterna vid etablering för montage. Vid lossning via bakgavellift gäller transport fram till adressen på körbar väg. För leverans med bakgavellift, krävs att avlastningsområdet är snöfritt och har betong eller asfaltbeläggning då avlastning sker med handtruck. Om sådant område saknas kan lossning ej ske och du som kund får då själv ombesörja hemleverans eller via säljaren köpa en ny leverans. Om detta önskas, kontakta er säljare för hjälp. Felaktig avisering eller avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför merarbete och extra kostnader. Dessa kostnader faktureras köparen.

  När godset lämnat fabriken/vårt lager tar speditionsfirman över, vilket betyder att vi inte längre kan påverka leveranstiden.
  Vid leveransmottagning ska godset kontrolleras ihop med chauffören för eventuella emballage eller transportskador. Kontrollera även att leveransen överensstämmer med beställningen. Eventuella fel ska noteras på chaufförens fraktsedel, alltså på plats, och kopia till dig. Om det finns någon transportskada, anmäl även detta till oss, inom fem (5) dagar från mottagandet av leveransen.

  Godset skall ställas under tak och besiktigas. Synliga fel som upptäcks efter kontroll av produkter som inte upptäckts direkt vid leveransmottagning, ska anmälas till oss innan produkten monteras och senast inom fem (5) dagar efter leveransmottagning. Reklamationsrätt gäller inte om skadad eller fellevererad produkt monteras utan godkännande från FramtidsFönster. Funktionsfel som innefattas av garantin och som inte kunnat upptäckas innan montage godtas om det rapporteras till FramtidsFönster inom skälig tid, vilket är upp till 1,5 månad. Ta alltid några bilder vid felaktigheter och maila till oss på info@framtidsfonster.se.
  OBS! Skyddstejpen bör tas bort från produkten inom ett par veckor (gäller plast och kompositprodukter, inte trä eller aluminium), annars finns risk att tejpen färgar av sig eller fastnar. I solljus blir tejpen spröd och fastnar snabbt och blir sedan svår att få bort.

  Montering och installation.

  Vi har valt att arbeta med underentreprenörer vid köp av installerat & klart, en komplett installation. Det innebär att det är entreprenörsbolaget (montagebolaget) som ansvarar för installationen hos er som kund.

  Våra samarbetspartners vid installation är alltid svenskregistrerade företag som innehar F-skatt med auktoriserade montörer. Det är ett smart val för dig som inte har tid själv. Vid installation är det montagebolaget som är entreprenör och ansvarar för bokning av fönsterbyte & svar på montagerelaterade frågor. Kontakta er säljare/kontaktperson för mer information.

  Gällande fönster som är monterade i putsad fasad/tegelfasad ansvarar inte montagebolaget för eventuella sprickor som kan uppkomma vid montage eller rivning. Detta kan dock åtgärdas mot en kostnad på löpande timmar.

  Försvåras arbetet av el, rör och element eller annat i väggar som inte går att förutse så skall detta diskuteras med kund innan något åtgärdas mot en löpande kostnad.

  Vid håltagning skall förekommande el & vatten vara avlägsnat innan håltagning sker. Om eventuell avväxling behövs vid håltagning/montage, tillkommer denna kostnad.

  Lister och invändiga foder monteras målade.
  Utvändiga foder mellanstrukna.
  Beställaren är byggherre.
  Etablering omfattar samtliga förberedelser inför och under installation, inköp av material, inbärning, uppsättning av verktyg, ställningar med mera.

  Miljömål -Våra samarbetspartners som monterar fönster återbrukar alltid material som är friskt med vanlig garanti enligt bygg & installation.

  Om man tackar nej till föreslagen tid för montering/installation så förlorar man sin turordning i tidsplaneringen.

  Att tänka på innan ett fönsterbyte.
  Uppfart/framkomlighet.
  Det underlättar i vårt arbete om vi har möjlighet att använda uppfarter/parkeringar i närhet till bostaden. Så om ni behöver ert fordon under dagen så är det bra om möjlighet finns att flytta detta/dessa så att vi inte ställer oss i vägen för er när vi väl etablerat oss och startar fönsterbytet.
  Utrymme.
  Tänk på att framkomlighet är bra inomhus och ibland även utomhus för både säkerhet och skydd. Detta gäller framförallt möbler och annat som kan finnas runtomkring, så att inget eller ingen tar skada vid installation. Eftersom vi hanterar stora och tunga produkter på små ytor är framkomlighet viktigt för att inte orsaka skador.
  Utrustning som skall sparas.
  Det är ju lätt att man kommer åt vid demontering av gammalt fönster såsom gardiner, persienner, markiser och övrigt till exempel termometrar antennkablar med mera. Så finns det utrustning runtomkring som skall sparas så plocka gärna ner dem.
  Blommor och övrig dekoration i och nära fönster som till exempel lampor & tavlor.
  Vi gillar blommor, konst och lampor, men vi vill inte åsamka skada på era saker, så vi skulle uppskatta om dessa plockas undan innan montage påbörjas. Vi tar inget ansvar för husdjur.
  För att inget skall hända så är vi tacksamma om djuren hålls inlåsta/kopplade eller på annan plats under fönsterbytet. Det är lätt att skada sig på verktyg, byggrester och enkelt att smita då våra hantverkare ofta går in och ut ur bostaden.

  Övriga tips
  Vid snickeriarbeten förekommer en hel del byggdamm, detta försöker vi ju minimera under arbetet, men i förberedande syfte kan det vara bra om ni har möbler, elektronik eller annat som behöver skyddas, så kan man täcka detta med exempelvis byggplast, lakan eller liknande, innan montage/installation.

  Kontakt, frågor & Svar
  Om ni har fler frågor så kontakta din säljare/kontaktperson via e-post (denna finner ni på offerten/bekräftelsen ni erhållit) så sammanställer de svar till er snarast möjligt.

  Betalningsvillkor.

  Privatkund
  Faktura skall betalas inom 10 dagar från fakturadatum. Faktura skickas när order är klar för leverans. Produktfakturan faktureras av FramtidsFönster.
  Vid installation faktureras montagebeloppet inkl. rotavdrag av montagebolaget enligt betalningstid 10 dagar från fakturadatum efter avslutat montage.
  Vid handpenning faktureras detta på 10 dagar vid ordertillfälle (vid installation faktureras handpenning av antingen montagebolaget eller FramtidsFönster).

  Företag
  Faktura skall betalas inom 10-15 dagar från fakturadatum. Faktura skickas när order är klar för leverans. Om Produktleverantören vid tillfälle för leverans har krav mot köparen, kan leverans hållas kvar som säkerhet. Vid försenad eller utebliven betalning förbehåller sig Produktleverantören rätten att häva köpet och omedelbart återtaga varor. Levererade varor förblir Produktleverantörens egendom till dess de tillfullo betalats.

  OBS! Vid större projekt kan produkter delfaktureras t.ex. Förskott, innan leverans, vid leverans och/eller före/löpande under pågående installation. Vid restade produkter kan fakturering ske på levererade och/eller installerade produkter med avdrag för eventuella restade produkter/tjänster.

  Om fakturan inte betalas i tid tar vi ut påminnelseavgift samt aktuell dröjsmålsränta.

  Skötselråd

  Även om våra fönster och dörrar i princip är underhållsfria finns det ändå skäl att sköta om dem väl vilket gör att de ser fräscha ut längre och dess livslängd ökar.

  Komposit och pvcfönster
  För att fönster och dörrar skall vara beständiga under väldigt lång tid så bör man hålla dem rena från smuts och smörja årligen efter anvisningar. Ytan på profilerna skall göras rent med vatten och såpa, inte med hjälp av kemikalier då detta kan påverka ytans beständighet. I bottendelen av dörr och fönster samt skjutparti skall man avlägsna smuts och annat som kan hindra enhetens funktion. Exempelvis om man vädrar mycket så kan det förekomma att löv lägger sig vid dräneringshålen och förhindrar vattnet från att rinna ut. Då samlas det istället i karmen.

  Träfönster
  Vissa fönster behöver underhåll. Det är speciellt viktigt att du kontrollerar botten på både karm & båge. Lasyr som flagnat måste alltid slipas ned och ersättas med ny. Underhållslasering behövs när ytan blivit matt, grånad eller blekt. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor i färgen, om färgen är matt eller om det finns sprickor i färgen Börja alltid med att:

  Tvätta ytan med målartvätt, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
  Putsa med fint sandpapper, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
  Eventuellt putsdamm borstas bort.
  Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med tätmassa.
  Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa.
  Så här underhållslaserar du:

  Stryk lasyr avsedd för utomhusbruk, som hanteras enligt leverantörens rekommendation för slutbehandling.
  Så här underhållsmålar du:

  Grundmåla trärena ytor med en grundfärg av alkydoljetyp för utomhusbruk, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
  Måla två gånger med akrylat- eller alkydoljetäckfärg för utomhusbruk, följ leverantörens rekommendation.
  Alubeklädda träfönster
  För att fönster och dörrar skall vara beständiga under väldigt lång tid så bör man hålla dem rena från smuts och smörja årligen efter anvisningar. Ytan på profilerna skall göras rent med vatten och såpa, inte med hjälp av kemikalier då detta kan påverka ytans beständighet. Det är extra noga att hålla aluminiumen ren vid kust- och industriområde, minst vart tredje (3:e) månad för bästa livslängd.
  Insidan skall underhållas enligt träfönster se tidigare underhåll.

  Beslag
  Beslagen i fönster och dörrar måste årligen smörjas/inoljas. Oljan som man använder skall vara syrafri så att man inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelarna. Alla rörliga delar samt alla ytor som påverkas av slitage skall smörjas med fett alternativt vaselin. Vid underhåll av fönster, dörrar och skjutparti skall MAN INTE lyfta ur bågar från karmar. Detta görs endast av service och underhållstekniker samt montörer.

  Glas
  Börja med att spola av glaset, använd rikligt med vatten innan glaset/rutan rengörs. Vi rekommenderar rengöring med vatten och vanlig såpa. Glas ska rengöras med rengöringsutrustning som är fria från grus och skräp. Använd mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor och eftertorka noga. Använd inte starkt alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller skarpa verktyg. Om isolerglaset utsätts för snabba temperaturväxlingar kan detta orsaka termiska spänningar i glaset. Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna får glaset att spricka. Något som kan orsaka snabba temperaturväxlingar som därför ska undvikas är t ex mörka persienner och gardiner.

  Skador som uppstår på grund av ovanstående ersätts inte av FramtidsFönster. Skador på glas orsakade av egen monterad solskyddsfilm eller annat som klistrats på glaset ersätts inte av FramtidsFönster.

  Garantier.

  Garantin gäller vid korrekt hantering, montering och skötsel av varan. Garantin gäller inte om varan är felmonterad eller har yttre påverkan.

  Träfönster
  5 år mot kondens mellan glas.
  5 år funktion på beslag.
  10 år mot rötskada på behandlade och täckmålade träfönster
  3 år kulörbeständighet

  Aluminiumbeklädda träfönster
  5 år mot kondens mellan glas.
  5 år funktion på beslag.
  10 år mot rötskada
  5 år kulörbeständighet utvändigt
  3 år invändig kulörbestädighet

  PVC-fönster
  5 år mot kondens mellan glas.
  5 år funktion på beslag.
  20 år PVC-vit kulörbeständighet
  3 år kulörbeständighet (folie)

  Ytterdörrar
  3 år mot kondens
  3 år formgaranti
  2 år formgaranti (Kaski ekonomidörr)
  3 år funktion & beslag.

  Velux takfönster
  10 år mot kondens
  10 år installationsprodukter (intäckningsplåt & smyg m.m.)
  3 år rullgardiner, insektsnät, persienn 3 år elektriska- & solcellsdrivna delar
  3 år övriga tillbehör (ex. betjäningsstång osv.)

  Övriga garantier tillbehör
  1 år lås & funktion -handtag, -persienner (ej velux), -ventiler, med mera.

  • Garantier gäller endast om betalning är fullgjord och att produkterna underhållits enligt Produktleverantörens anvisningar.
  • Vid service som påvisar brist på underhåll eller misskötsel av produkter kommer en avgift debiteras för service, körtid och drivmedel.

  Ångerrätt och reklamation.

  Varje produkt är skräddarsydd (måttanpassad) för din räkning och då gäller ingen ångerrätt enligt Distans-och hemförsäljningslagen (2005:59).
  Reklamationsrätt gäller inte om skadade produkter monteras utan godkännande från FramtidsFönster. Monterade produkter som är transportskadade går inte att reklamera.Funktionsfel som innefattas av garantin och som inte kunnat upptäckas innan montage godtas om det rapporteras till FramtidsFönster inom skälig tid, vilket är upp till 1 månad. Vid service som påvisar brist på underhåll eller misskötsel av produkter kommer en avgift debiteras för service, körtid och drivmedel.
  Vid godkänd retur ange returadress:
  FramtidsFönster
  Västra Ringvägen 4
  43267 Veddige

  Ansvarsfriskrivning

  FramtidsFönsters målsättning är att tillhandahålla korrekt och aktuell information på sin webbplats. Vi kan inte garantera riktigheten och kvaliteten på den tillhandahållna informationen, än mindre ta något ansvar. FramtidsFönster tackar besökare som rapporterar eventuella felaktigheter. Innehållet i FramtidsFönsters hemsida är därför endast avsedd för att ge information om vår verksamhet. Informationen på webbplatsen kan ändras utan förvarning när som helst. Inga rättigheter av något slag kan därför härledas från innehållet på denna webbplats.

  Reservation mot feltryck.

  Vi reserverar oss för eventuella feltryck på hemsidan som kan ha skett av misstag.

  Hantering av personuppgifter

  Vi hanterar era personuppgifter för att kunna genomföra ert köp. Dessa är oåtkomliga för alla som inte arbetar på företagets kundtjänst. Vi säljer inga personuppgifter till tredje part. Du som kund har rätt till att få information om dina uppgifter eller göra ändringar. Vi följer GDPR.

  Rulla till toppen
  Scroll to Top