En vis människa ger inte rätt svar, hen ställer de rätta frågorna

Nu har det gått en tid sedan förra bloggen, nu åter vid datorn så har man fått lite tid över att knappa in några ord. Det är som tidigare väldigt mycket att stå i, vilket är helt […]

En vis människa ger inte rätt svar, hen ställer de rätta frågorna Läs mer »